Prva stran

Kulinarika

Taggiasca oliva

Zdravje

Mediteranska prehrana

Zaščitena označba porekla

Frantoio di Sant'Agata d'Oneglia di Mela

Recepti

zaščitena označba porekla

Zaradi boljše razpoznavnosti je od 02.07.2008 dalje z uredbo (CE) N. 628/2008 simbol spremenjen iz modre v rdečo barvo.

Evropa je znana po raznolikem kmetijstvu in kmetijskih proizvodih, kar je posledica naravnega okolja in postopkov kmetovanja, ki so se razvijali skozi stoletja.

Skupaj s kulinariko imata evropska hrana in pijača pomembno mesto v kulturni identiteti evropskih narodov in regij. Visoka kakovost je ključna primerjalna prednost kmetijstva EU

KAKO EU SPODBUJA PROIZVODNJO HRANE NAJVIŠJE KAKOVOSTI?
V Evropi je veliko različnih regij, pogoji za kmetijsko proizvodnjo pa se od regije do regije razlikujejo. V vsaki od teh se uporabljajo specifični proizvodni postopki in vsaka ima lastno kulinarično tradicijo. Evropski in svetovni potrošniki kažejo vedno več zanimanja za kakovostna živila iz posameznih regij. Pri doseganju take kakovosti ima EU pomembno vlogo.

EU opravlja nadzor nad kakovostjo hrane na različne načine, na primer z ukrepi za izboljšanje varnosti hrane in higiene, z jasnimi predpisi o označevanju, s predpisi o zdravju rastlin in živali ter dobrem počutju živali, z nadzorom nad ostanki pesticidov in dodatki v živilih ter s podatki o hranilni vrednosti proizvodov. Pristop EU vključuje stroge mehanizme spremljanja in nadzora, hkrati pa zagotavlja učinkovito delovanje enotnega evropskega trga.

NENEHNA TEŽNJA PO IZBOLJŠAVAH
Prizadevanja za dvig kakovosti hrane so vedno bila del SKP. V osemdesetih letih 20. stoletja se je najprej začelo z označevanjem kakovosti vin, sledili pa so olivno olje ter sadje in zelenjava. Danes so ta prizadevanja še bolj v ospredju kmetijske politike. SKP si prizadeva izboljšati kakovost hrane na vseh področjih, ki jih pokriva.

Primeri takšnih ukrepov so:
- sistemi identifikacije goveda in predpisi o njihovem označevanju, ki omogočajo popolno sledljivost mesa od mesnice do kmetije izvora,
- finančne spodbude, ki so v okviru politike za razvoj podeželja kmetom na voljo za izboljšanje kakovosti proizvodov,
- posebne spodbude za prehod na ekološko kmetovanje.

POSEBNI IZDELKI IMAJO POSEBNE SIMBOLE
Izjemne lastnosti in kakovost nekaterih proizvodov so posledica kraja proizvodnje in postopkov pridelave. Potrošniki in trgovci z živili se vse bolj zanimajo za geografsko poreklo in druge značilnosti hrane. EU se tega zaveda, zato je uvedla tri označbe kakovosti.

Certifikacija kmetijskega pridelka oziroma živila je uradni in kodificirani postopek, s katerim se kupcem in uporabnikom določenih prehrambenih izdelkov nudi informacije o značilnostih proizvajalca in proizvodov. Za označbe verodostojnost informacij zagotavlja država, ki po natančno določenem postopku izda specifična dovoljenja.

Označbe so torej sad skupnih prizadevanj proizvajalcev, ki želijo ovrednotiti svoje proizvode z zagotovitvijo kakovosti, porekla, metode obdelave in organoleptičnih lastnosti.

Proizvod z označbo ZOP (zaščitena označba porekla) ima dokazano značilnosti, ki so izključno posledica zemljišča in sposobnosti proizvajalcev na pridelovalnem območju, s katerim se povezuje.

Zaščitena označba porekla je kakovostni znak, ki ga navadno zakonsko pridobijo tista živila, katerih posebne kakovostne značilnosti so v veliki meri ali popolnoma odvisne od ozemlja, kjer jih pridelujejo. Pojem geografskega območja vključuje naravne razmere (podnebje, okoljske značilnosti) in človeški dejavnik (proizvodne tehnike, ki se izročajo iz roda v rod, obrtna obdelava), saj je le z združitvijo teh dejavnikov mogoče pridobiti edinstveni proizvod, ki ga ne morejo nikjer drugje posnemati. Proizvod pridobi označbo ZOP, če faze pridelave, obdelave in predelave potekajo na omejenem geografskem območju. Kdor proizvaja izdelke z označbo ZOP, mora upoštevati stroge proizvodne postopke, predvidene s pravilnikom, upoštevanje teh predpisov pa zagotavlja pristojni nadzorni organ.

"PDO - covers agricultural products and foodstuffs which are produced, processed and prepared in a given geographical area using recognised know-how".


Proizvodi z označbo ZGO (zaščitena geografska označba) imajo posebne značilnosti ali sloves, ki jih povezujemo z določenim območjem, na katerem se izvaja vsaj ena faza proizvodnega procesa.

"PGI – covers agricultural products and foodstuffs closely linked to the geographical area. At least one of the stages of production, processing or preparation takes place in the area".


Označba ZTP (zajamčena tradicionalna posebnost) se uporablja za proizvode s posebnimi značilnostmi, v proizvodnji katerih se uporabljajo bodisi tradicionalne sestavine bodisi tradicionalni postopki.

"TSG - highlights traditional character, either in the composition or means of production".


Prednosti zaščitenih označb kakovosti so v tem, da:
- potrošnikom jamčijo za izvor in proizvodne postopke,
- posredujejo učinkovita tržna sporočila o proizvodih z visoko dodano vrednostjo,
- podpirajo kmetijska gospodarstva, ki proizvajajo kakovostne proizvode, tako da njihovo znamko zaščitijo pred nepoštenimi ponaredki.

Do pomladi 2007 je EU zaščitila in registrirala skoraj 750 geografskih označb, označb porekla in zajamčenih tradicionalnih posebnosti. Poleg tega je na trgu EU zaščitenih tudi približno 2 000 geografskih označb za vina in žgane pijače s poreklom iz EU in tretjih držav.


Primeri v Sloveniji

V Sloveniji je do sedaj zaščitenih sledečih 28 kmetijskih pridelkov oziroma živil:

- 11 pridelkov oziroma živil je označenih z označbo porekla,
- 12 z geografsko označbo in
- 5 z zajamčeno tradicionalno posebnostjo

Zaščitena označba porekla: nanoški sir, tolminc, mohant, bovški sir, prekmurska šunka, ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre, kočevski gozdni med, kraški med, kraška jagnjetina, kraški ovčji sir in piranska sol;

Zaščitena geografska označba: kraški pršut, zgornjesavinjski želodec, šebreljski želodec, štajersko prekmursko bučno olje, prleška tünka, jajca izpod Kamniških planin, vipavski pršut, kraški zašink, kraška panceta, vipavski zašinek, ptujski lük in kranjska klobasa;

Zajamčena tradicionalna posebnost: idrijski žlikrofi, prekmurska gibanica, belokranjska pogača, belokranjska povitica in prosta povitica.